به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد
اخبار و اطلاعیه ها ...

  آرشیو اخبار

  قطعنامه ها
  مقالات
  نگذاریم با زندانی کردن پی در پی فعالین و ایجاد فضای رعب، امسال شرایط را برای تحمیل دستمزد بارها زیر خط فقر فراهم کنند. (جوانمير مرادي)
  مصاحبه گاهنامه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سایه، نشریه مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان با جعفر عظیم زاده، شامل 11 پرسش در مورد ایشان،اتحادیه آزاد،دانشجویان،و اعتراضات رو به گسترش و مسائل مهم کارگری (جعفر عظيم زاده)
  کاراگران هپکو و اذراب با وزیر کار بی پروا سخن گفتند (شاپور احساني راد)
  روز به روز چهره ی سرکوب و تحمیل فقر بر میلیونها کارگر عریان تر میشود (پروین محمدی)
  یورش پلیس هار صاحبان صنایع علیه کارگران اراک، برای طبقه کارگر ایران یک‌ معنی دارد: یا مرگ یا زندگی (شاپور احساني راد)
  حکم شلاق علیه کارگران دفاع عریان از صاحبان سرمایه است (پروین محمدی)
  به خواستهای رضا شهابی و همه زندانیان در حال اعتصاب غذای زندان رجائی شهر باید به فوریت رسیدگی شود (جعفر عظيم زاده)
  محکومیت شاپور احسانی راد و دیگر کارگران به حکم شنیع شلاق، لقمه ای نیست که به آسانی از گلوی سرمایه داری حاکم بر ایران پائین رود (جعفر عظيم زاده)
  صدورحکم شلاق علیه کارگران محکوم است (محمود صالحی)
  چرا باید از تجمع سی و یک مرداد،حمایت کرد. (محمد حسن پوره)
  31 مرداد، آغاز وزارت و آغاز اعتراض (محمد حسن پوره)
  کارورزی دلبری دولت از بازار سرمایه (اسماعیل محمدولی)
  از سی و یک تیر تا نوزده اسفند (محمد حسن پوره)
  «کار یا بیمه بیکاری» پاسخ سر راست کارگران به طرح کارورزی (جوانمير مرادي)
  زبان مشترک سرکوب از هامبورگ تا هر نقطه دیگر تحت سلطه سرمایه داری و اینجا ایران (جوانمير مرادي)
  یک جمعبندی پیرامون ماهیت برده دارانه و ضد کارگری طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی (جعفر عظيم زاده)
  معلم ،کارگر است؟؟؟ (محمد حسن پوره)
  دولت حق ندارد هم نان ندهد و هم دهانمان را ببندد (پروین محمدی)
  جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد: دولت روحانی با اجرای طرح کارورزی درصدد اهدای یک رانت عظیم مالی به واحد های تحت مالکیت نهادهای وابسته به حوزه قدرت و اضمحلال بیمه کارگران توسط کارفرمایان به عنوان حقوق بنیادین طبقه کارگر است (جعفر عظيم زاده)
  هیات جمهوری اسلامی نماینده ما کارگران در سازمان جهانی کار نیست (بهنام ابراهیم زاده)
  با دفاع قاطعانه از اسماعیل عبدی سرکوب و خفه کردن صداهای اعتراض به پایمال شدن حقوق انسانی به بهانه پوچ امنیتی را پایان دهیم (جوانمير مرادي)
  دیوارهای فرسوده تا کجا قرار است قربانی بگیرند؟ (رضا مسلمی)
  اسماعیل عبدی بر هم زننده امنیت ملی نیست (رضا مسلمی)

  آرشیو مقالات

  آرشیو
  سایتهای دیگر