به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

سبدی که ملزومات تحقیر ما کارگران در آن چیده شده باشد را خواهیم شکست

نویسنده: جوانمير مرادي

از نهم اسفند علاوه بر ربیعی وزیر کار که به سیاق سالیان گذشته به خاطر نگاه دلسوزانه دولت و وزارتخانه متبوعش نسبت به کارگران، همچنان منت گذاری می کند، صدای بشکن زدنهای «حمید حاج اسماعیلی» کارشناسان حوزه کارگری ، فریبرز رئیس دانا اقتصاد دان کاسب کار و کار چاق کن به خنسی افتاده و اعتبار باخته نزد کارگران، «علی اصلانی»عضو هیات مدیره کانون‌ عالی شوراهای اسلامی کار، «ابولفضل فتح الهی»عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و عضو شورای عالی کار ، «هادی ابوی» دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری، فرامرز توفیقی و علی خدائی از اعضاء شورای عالی کار و مسؤل کارگروه مزد نهادهای ضد کارگری (تشکل های با عناوین کارگری) و عوامل فریبکاری مانند حسین اکبری که هم اکنون به عنوان فعال کارگری مستقل وظایف ضد کارگری گذشته اش در شورای اسلامی را انجام می دهد، همراه با هیاهو و جار زدن های شرم آور توافق شرکا و هم سنگران در جبهه مقابل کارگران بر سر هزینه سبد معیشت ده ها میلیون انسان از خانواده های کارگری که مبلغ ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان آن نزدیک به دو برابر زیرمیزان خط فقر ۴ میلیون تومانی اعلام شده توسط خودشان است، در هوا می پیچد.
وقیحانه تر از سرمستی عوامل خدوم به نظام سرمایه داری و کارفرمایان در نتیجه توافقشان بر سر مدل جدید نمایش فریبکارانه این است که همگی از این دریچه وارد فضای کار چاق کنی برای کارفرمایان و زمینه سازی تحمیل دستمزد چهار، پنج برابر زیر خط فقر بر توده کارگر شده اند. این دلان با وقاحت تمام حتی هزینه سبد حقارت باری را که اعلام کرده اند، نه به عنوان میزان حداقل مزد، بلکه به عنوان مبنای به اصطلاح چانه زنی ( بکار گیری واژه چانه زنی در میان سه بخش متحد در ضدیت با منافع کارگران، واقعا مضحک است. به جای آن باید واژه همفکری را بکار ببرند) برای تعیین مزد جار می زنند و از طرفی دیگر مدام تکرار و تأکید می کنند که تعیین حداقل دستمزد به میزان مبلغ هزینه سبد معیشت کذائی توافق شده به یک باره به خاطر تأثیر منفی اش بر سود سرسام آور کارفرمایان امکان پذیر نمی باشد. در نتیجه باید طی دوره (بی انتها) زمانبندی شده به آن رسید!
همه اینها از این توافق به عنوان یک واقعه بی سابقه و بسیار مثبت در تاریخ ۳۷ ساله گذشته نام می برند و هر یک در ابلاغ این خبر شرم آور نهایت تعجیل را به خرج داده و به خودشان مدال افتخار به خاطر نقششان در ایجاد این وحدت در ضدیت با منافع کارگران و تشدید تحمیل درجه تحقیر و بی حرمتی بر اکثریت جامعه با بکار گیری طرح و ترفند جدیدی تحت عنوان اجراء بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار (تعیین حداقل مزد بر مبنای هزینه سبد معیشت خانواده کارگری) ، آویزان می کنند. لازم به یاد آوری است که مطابق بند ۳۱ قانون کار فقط نهادهای ضد کارگری به عنوان تشکل های کارگری مجاز و به رسمیت شناخته شده اند و در نتیجه عوامل همین نهادها هستند که می توانند با همدستی دو بخش دیگر از مدافعان و نمایندگان کارفرمایان هزینه سبد معیشت خانواده کارگری را تعیین کنند. یعنی همین اتفاقی که امسال افتاد.
ما کارگران با سوابق ۳۷ ساله این عوامل ضد کارگری آشنا هستیم و به خوبی می دانیم که اتفاقا امسال هم هیچ نقش مثبت و مفید به حال کارگر و متفاوت با سال های گذشته ایفا نکرده اند. اما می دانیم که اتفاقات بی سابقه ای که خود ما بازیگران و خالقان آنها بوده ایم در عرصه مبارزه برای بهبود زندگیمان افتاده است. اعتراضات گسترده ای که کارگران و معلمان بخصوص طی یک سال گذشته نسبت به حقارت آمیز بودن دستمزد ۵ برابر زیر خط فقر به راه انداختند آن اتفاق بی سابقه ای است که هر سه بخش همدست در شورای عالی کار را ناچار به تغییر نقشه تصویب روند پایین نگهداشتن دستمزدها کرده است. ما به همه کسانی که در تعیین این هزینه سبد معیشت تحقیر آمیز برای کارگران نهایت تلاش خود را به کار برده اند و سعی می کنند فخر علمی بودن تحقیقاتشان در این باره را به ما بفروشند، اعلام می کنیم: تحقیقات و تلاش شما بر مبنای علم اقتصاد سرمایه داران مبنی بر ارزان سازی و چپاول از نیروی کار ما در جهت تأمین سودهای نجومی کارفرمایان است. اما در این دنیا فقط یک علم، یعنی همین علم مطلوب شما موجود نیست. در مقابل علم بهشت سازی برای کارفرمایان از طریق تباه و نابود کردن زندگی کارگران، علم دفاع از زندگی انسانی نیز وجود دارد. ما کارگران تحقیقات خود را برای دفاع از زندگی و انسانیتمان با استفاده از فرمول های علمی این علم انسانی انجام می دهیم و به موقع اعلام می کنیم. اما ابتدا و به فوریت سبد کذائی ای که با معیارهای غیر انسانی برای ما تزئین کرده اید را می شکنیم و خواهان افزایش دستمزد به میزان بالای خط فقر ۴ میلیونی هستیم.
جوانمیر مرادی    ۱۵/۱۲/۹۵
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه