به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

31 مرداد، آغاز وزارت و آغاز اعتراض

نویسنده: محمد حسن پوره

سی و یک مرداد در فراخوان بازنشستگان ،روز اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی بازنشستگان از سوی کنشگران صنفی بازنشسته اعلام شد.
تقارن این فراخوان اعتراضی با معرفی وزیر آموزش و پرورش ،یعنی بطحایی ،این پیام خاص را با خود همراه دارد ،که منتظر تغییرات موثر چه در موضوع معیشتی و چه در مورد آموزشی ،در دستگاه پر جمعیت و پر مخاطب و با پوشش بیش از 50درصدی از جمعیت کشور نباشیم . بطحایی در میان ناباوری ،قاطبه فرهنگیان بعنوان وزیر پیشنهادی برای کسب رایی اعتماد به مجلس معرفی شد ،
وزیر پیشنهادی دا رای ،سوابقی چون ،رئیس مرکز ملی نظارت راهبردی سازمان برنامه و بودجه،سرپرست وزارت بعد از کنار. کشیدن فانی و در اواخرنیز قائم مقام وزیر و معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی  را برعهده داشت .بطحایی در سوابق کاری خود دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش بعنوان مهمترین نهاد قانونگزاری این وزارت را دارد .
اما از فساد صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان ،بطحایی و فانی در حساسترین شرایط بعد از کنار گیری از سمت وزارت و معاونت پشتیبانی ،خود را از پاسخگویی در صورت استیضاح فانی کنار کشیدند.
بطحایی که به دادن وعده هایی دروغ پرداخت مطالبات و رسانه ایی کردن مطالبات فرهنگیان چهره ایی شناخته شده است،در حالی گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و.پرورش است که حجم زیاد مطالبات انباشت شده این وزارت یکی از اصلی ترین چالش های این دستگاه است که بطحایی از تجربه خوبی در دادن وعده های خالی برخوردار است .
بطحایی از تجربه های خوبی برای وزارت از قانونگزاری تا پشتیبانی و.تدریس و مدیریت برخوردار است اما عملکرد حضور طولانی مدت او در این دستگاه عملکرد قابل قبول و.مثبتی نیست .
از 13وزیر بعد از انقلاب فقط 5وزیر دوره چهار ساله را به اتمام رساندند آیا وزیر پیشنهادی قادر خواهد بود رایی اعتماد مجلس را بدست بیاورد و اگر بدست آورد به جمع وزرایی خواهد پیوست که دوره چهار ساله را به اتمام خواهد رساند یا در تور استیضاح صید خواهد شد؟؟؟
اما تقارن کار معرفی وزیر به مجلس با بیانیه تجمعی 31مردادبازنشستگان ،از این جنبه اهمیت دارد که فرصت مناسبی است برای بیان کاستیها چه در بعد معیشت و چه در بیان نارساییهای آموزشی این دستگاه .
اعلام خواسته هاو نارساییهای در آغاز کار وزیر جدید از آن جهت اهمیت دارد که وزیر بهانه ای برای بی اطلاعی از کاستیها نخواهد داشت هر چند شخصی  چون بطحایی هیچ بهانه ای برای بی اطلاعی از این کاستیها نخواهد داشت.
سی و یک مرداد فرصت مناسبتی است برای بیان تبعیض ،فقر و فرق و کاستیهای آموزشی .
همه با هم این تبعیض را فریاد میزنیم .