به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

آرشیو مقالات


نگذاریم با زندانی کردن پی در پی فعالین و ایجاد فضای رعب، امسال شرایط را برای تحمیل دستمزد بارها زیر خط فقر فراهم کنند. ( جوانمير مرادي )

مصاحبه گاهنامه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سایه، نشریه مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان با جعفر عظیم زاده، شامل 11 پرسش در مورد ایشان،اتحادیه آزاد،دانشجویان،و اعتراضات رو به گسترش و مسائل مهم کارگری ( جعفر عظيم زاده )

کاراگران هپکو و اذراب با وزیر کار بی پروا سخن گفتند ( شاپور احساني راد )

روز به روز چهره ی سرکوب و تحمیل فقر بر میلیونها کارگر عریان تر میشود ( پروین محمدی )

یورش پلیس هار صاحبان صنایع علیه کارگران اراک، برای طبقه کارگر ایران یک‌ معنی دارد: یا مرگ یا زندگی ( شاپور احساني راد )

حکم شلاق علیه کارگران دفاع عریان از صاحبان سرمایه است ( پروین محمدی )

به خواستهای رضا شهابی و همه زندانیان در حال اعتصاب غذای زندان رجائی شهر باید به فوریت رسیدگی شود ( جعفر عظيم زاده )

محکومیت شاپور احسانی راد و دیگر کارگران به حکم شنیع شلاق، لقمه ای نیست که به آسانی از گلوی سرمایه داری حاکم بر ایران پائین رود ( جعفر عظيم زاده )

صدورحکم شلاق علیه کارگران محکوم است ( محمود صالحی )

چرا باید از تجمع سی و یک مرداد،حمایت کرد. ( محمد حسن پوره )

31 مرداد، آغاز وزارت و آغاز اعتراض ( محمد حسن پوره )

کارورزی دلبری دولت از بازار سرمایه ( اسماعیل محمدولی )

از سی و یک تیر تا نوزده اسفند ( محمد حسن پوره )

«کار یا بیمه بیکاری» پاسخ سر راست کارگران به طرح کارورزی ( جوانمير مرادي )

زبان مشترک سرکوب از هامبورگ تا هر نقطه دیگر تحت سلطه سرمایه داری و اینجا ایران ( جوانمير مرادي )

یک جمعبندی پیرامون ماهیت برده دارانه و ضد کارگری طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی ( جعفر عظيم زاده )

معلم ،کارگر است؟؟؟ ( محمد حسن پوره )

دولت حق ندارد هم نان ندهد و هم دهانمان را ببندد ( پروین محمدی )

جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد: دولت روحانی با اجرای طرح کارورزی درصدد اهدای یک رانت عظیم مالی به واحد های تحت مالکیت نهادهای وابسته به حوزه قدرت و اضمحلال بیمه کارگران توسط کارفرمایان به عنوان حقوق بنیادین طبقه کارگر است ( جعفر عظيم زاده )

هیات جمهوری اسلامی نماینده ما کارگران در سازمان جهانی کار نیست ( بهنام ابراهیم زاده )


صفحه اول | صفحه قبل | صفحه 1 | صفحه بعد | صفحه آخر