به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

آرشیو مقالات


با دفاع قاطعانه از اسماعیل عبدی سرکوب و خفه کردن صداهای اعتراض به پایمال شدن حقوق انسانی به بهانه پوچ امنیتی را پایان دهیم ( جوانمير مرادي )

دیوارهای فرسوده تا کجا قرار است قربانی بگیرند؟ ( رضا مسلمی )

اسماعیل عبدی بر هم زننده امنیت ملی نیست ( رضا مسلمی )

سند 2030،تعارض یا نیاز ( محمد حسن پوره )

باز هم تعریف وارونه ی "امنیت ملی" ( پروین محمدی )

" اقدام علیه امنیت ملی" ( محمد حسن پوره )

جعفر عظیم زاده: ما با به راه انداختن جنبشی بزرگ علیه امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و مدنی اجازه نخواهیم داد جان اسماعیل عبدی به خطر بیافتد ( جعفر عظيم زاده )

اول ماه مه روز جهانی کارگر، یادآور اعتلای جنبش جهانی طبقه کارگر است ( شاپور احساني راد )

نگاهی به اول ماه مه،روز همبستگی جهانی کارگر ( تهمینه خسروی )

به مناسبت اول ماه مه ! ( رحمان گلچهره )

امروزه فقر و فلاکت در چنان ابعادی زندگی میلیونها کارگر را در خود فرو برده است که دیگر هیچ کارگری سر سازش با وعده و وعید را ندارد ( جعفر عظيم زاده )

اسکان فرهنگیان سند روشنی بر حقانیت معلمان معترض ( عزیز قاسم زاده )

سرکوب با حداقل دستمزد ( محمد حسن پوره )

اتحاد کارگر،معلم،پرستار، ضرورت عینی جنبش کارگری! ( رحمان گلچهره )

چانی زنی یا نمایشی دردناک برعلیه زندگی و معیشت ما کارگران ( پروین محمدی )

زنان کارگر و بردگی مدرن ( اسرین درکاله )

نگاه به دنیای من ( نسرین بهمن پور )

سبدی که ملزومات تحقیر ما کارگران در آن چیده شده باشد را خواهیم شکست ( جوانمير مرادي )

8 مارس و جنبش زنان ( تهمینه خسروی )

جواز کشتن انسان ها بعد از گرفتار کردن آنها به فقر و اعتیاد ( جوانمير مرادي )


صفحه اول | صفحه قبل | صفحه 2 | صفحه بعد | صفحه آخر