به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

بیانیه خبری اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تداوم اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و محکومیت بازداشتهای گسترده کارگران

بدنبال مبارزات سخت و طاقت فرسائی که کارگران شرکت نیشکر هفت تپه طی دو روز گذشته در دفاع از بدیهی ترین حقوق انسانی خود پیش بردند، شب گذشته مامورین امنیتی با یورش به منازل آنان، اقدام به بازداشتهای گسترده ای کرده و پانزده نفر از این کارگران را دستگیر و به نقطه ای نامعلوم منتقل کردند.

کارگرانی که دیشب منازل شان مورد هجوم قرار گرفت، سه ماه است دستمزدی دریافت نکرده و مطالبات معوقه ای زیادی را از کارفرما طلب دارند. کارفرما، شرکت نیشکر هفت تپه را برای غارت هر چه بیشتر دسترنج کارگران به پادگانی تبدیل کرده است تا کارگران جرات اعتراض به دزدی هایش از سفره های خالی خود را نداشته باشند. اما آنان مرعوب چنین سیاستهایی از سوی کارفرما نشده و ماههاست در دفاع از معیشت و حقوق انسانی شان در حال مبارزه اند.

آنان در تداوم این مبارزات، طی دو روز گذشته  اعتراضات خود را تشدید کرده و دیروز با بستن جاده بین المللی اهواز اندیمشک و اعتراضی متحدانه در محوطه کارخانه که توام با درگیری با نیروهای انتظامی بود، صحنه های پرشوری از حق خواهی را به منصه ظهور رساندند.

در پی این اعتراضات و در پایان وقت دیروز، هم دادستانی شوش، هم قائم مقام مدیر عامل و هم مدیر عامل کارخانه ناچار به پاسخگوئی به مسائل پیش آمده از طریق رسانه های رسمی شدند و مدیر عامل در اقدامی فریبکارانه صحبت از پشت سر گذاشتن روزهای تلخ در نیشکر هفت تپه و حفظ سربلندی کارگران و خانواده هایشان کرد. اما در سوئی دیگر و همزمان با چنین ادعاهای ریاکارانه ای مامورین امنیتی بطور شبانه به منازل کارگران یورش برده و در میان اعتراض و بهت و حیرت همسر و فرزندانشان اقدام به بازداشت آنان کردند.

اعمال چنین سیاستهایی از سوی کارفرمایان و بطور اخص از سوی کارفرمای نیشکر هفت تپه و دولت حامی اش، برای ما کارگران سیاستی آشناست. آنان با هزار و یک نیرنگ و فریب، همیشه در پی سود و منافع خود بوده اند. اما اگر فریب و نیرنگ برای غارت ما کارگران چاره ساز نباشد محیط کار را با هدف ارعاب ما و غارت سفره های خالی مان به پادگانی تبدیل میکنند و اگر این سیاست نیز جواب نداد و با اعتراضات قدرتمندی از سوی ما کارگران مواجه شدند همزمان با تشدید سیاست سرکوب و به میدان آوردن نیروهای امنیتی شان برای دستگیرهای گسترده، زبان نیرنگ و فریب خود را نیز تیزتر میکنند و ژست دایه  مهربانتر از مادر را به خود میگیرند تا ضامن منافع خود باشند.

اما واقعیت این است که اعمال چنین سیاستهایی نه تنها ما کارگران را وادار به عقب نشینی و تمکین به بردگی موجود نخواهد کرد بلکه ما را در این مصاف نابرابر به سوی کسب آگاهی بیشتر و مبارزات متحدانه تر خواهد کشاند.

اینک و در پی دستگیریهای شب گذشته و اظهار نظرات رسانه ای از سوی دادستانی شوش، مدیر عامل کارخانه و قائم مقامش و در پی تجمع امروز چهارم مرداد ماه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در محوطه کارخانه، چند کارگر دیگر نیز در محل دستگیر شدند و قائم مقام و معاونت کارخانه با حضور در میان کارگران اقدام به سخنرانی کرد و با اعلام خبر واریز 50 درصد از یکماه دستمزد کارگران رسمی، سعی در ایجاد شکاف در میان کارگران نمود. وی دراین سخنرانی اعلام کرد نه کارخانه به بخش دولتی واگذار میشود و نه از پاداش خبری هست و از کارگران خواست تا بر سر کارهایشان بازگردند اما تا لحظه تنظیم این بیانیه، کارگران علیرغم حضور در کارخانه، حاضر به بازگشت به سر کارهایشان نشده و همچنان در اعتصاب هستند.

ما با محکوم کردن تداوم سیاست سرکوب و ارعاب در شرکت نیشکر هفت تپه و حمایت قاطعانه از مطالبات و مبارزات کارگران این شرکت بزرگ کشت و صنعت  اعلام میداریم: 1- مطالبات همه کارگران شاغل و بازنشسته  کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بی هیچ کم و کسری و به فوریت پرداخت باید گردد2- کارگران بازداشتی بی هیچ پرونده سازی آزاد باید گردند3- فضای امنیتی در شرکت پایان داده شده و مالکیت شرکت به بخش دولتی عودت داده شود 4- سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به عنوان تشکل صنفی کارگران این کارخانه باید به رسمیت شناخته شده و به فعالیت در سطح شرکت بپردازد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – چهارم مرداد ماه 1396اتحادیه آزاد کارگران ایران تاریخ: 6/1/1398 تماس با ما: k.ekhraji@gmail.com
استفاده از اخبار و مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است www.ettehadeh.com