به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

آخرین اخبار از کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت تپه – آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران زندانی شرکت نیشکر هفت تپه، خواست همه ما کارگران ایران است

بدنبال یورش شبانه مامورین امنیتی به منازل کارگران شرکت نیشکر هفته تپه در روز سوم مرداد ماه، تعداد 8 نفر از آنان بازداشت و در ادامه این بازداشتها صبح امروز نیز 5 نفر دیگر در محل کارخانه بازداشت شدند. اسامی کارگرانی که دیشب بازداشت شدند به شرح زیر می باشد: 1- احمد کثیر 2- بهزاد نظری 3- سیدهادی تفاح 4- عبدالرضا سرخه 5 و 6-  برادران عبدالله زاده(دو برادر) و 7 و 8 - صباح سواری ( هر دو نفر آخر دارای اسم و فامیل مشابه هستند)

همچنین اسامی پنج کارگری که صبح امروز در محل کارخانه بازداشت شدند به شرح زیر است: 1- رحیم چنانه 2- کاظم چنانی 3- یاسر حمیدی 4- احمد مرادی 5- یابر هویزه

 بنا بر اظهار کارگران شرکت نیشکر هفت لیست کارگرانی که قرار بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شوند 31 نفر بوده اند که تاکنون 13 نفر از آنها دستگیر شده اند و پیگیری خانواده های آنان در مورد محل نگهداری عزیزانشان به جائی نرسیده است.

 بنا بر این گزارش صبح امروز کارگران بازداشتی توسط قاضی سرخه بازجویی شدند و علیرغم خواست خانواده ها، با آزادی آنها با قرار وثیقه موافقت نشد.

بازداشت 13 کارگر شرکت نیشکر هفت تپه و دستور بازداشت 18 نفر دیگر، در حالی در دستور کار نیروهای امنیتی قرار دارد که کارگران شرکت نیشکر هفت تپه همچنان در اعتصاب هستند و یکی از خواستهای مهم آنان آزادی فوری وبی قید و شرط همکارانشان است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن تداوم بازداشت 13 کارگر شرکت نیشکر هفت تپه و صدور دستور بازداشت 18 نفر دیگر اعلام میدارد: اعتصاب  و تجمع حق مسلم کارگران است و هیچ نیروئی نمیتواند بر این حق انسانی و اجتماعی ما کارگران آنهم در شرایطی که کارگران شرکت نیشکر هفت تپه سه ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند و بدیهی ترین حقوق انسانی آنان بطور سیستماتیک در حال پایمال شدن است خدشه ای وارد کند.

خواست آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت تپه نه تنها خواست همکاران و خانواده های این کارگران،  بلکه خواست فوری همه ما کارگران در سرتاسر ایران نیز هست.

کارگران زندانی شرکت نیشکر هفت تپه آزاد باید گردند

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 4 مرداد ماه 1396


اتحادیه آزاد کارگران ایران تاریخ: 6/1/1398 تماس با ما: k.ekhraji@gmail.com
استفاده از اخبار و مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است www.ettehadeh.com