به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

پایان اعتصاب کارگران پیمانکاری شرکت شاخص در پتروشیمی فرآورش بندرامام 

اتحادیه آزاد کارگران ایران: دیروز سه شنبه 2 آبان کارگران شرکت شاخص پیمانکار تعمیر و نگهداری پتروشیمی فرآورش بندرامام به اعتصاب خود پایان دادند

به دنبال سه روز اعتصاب کارگران شرکت شاخص پیمانکار تعمیر و نگهداری پتروشیمی فرآورش بندرامام ، بعد از ظهر دیروز سه شنبه دوم آبان ماه، طی جلسه ای که از طرف مدیر عامل پتروشیمی فرآورش، دستگاه نظارت تعمیرات،رئیس حراست وافراد مرتبط، با نمایندگان کارگران اعتصابی برگزارگردید ، پس از مذاکره و بحث بسیار درمورد مطالبه کارگران، توافق شد تا پیگیری حقوقی و روشن شدن وضعیت بودجه برای این مطالبات و حل فصل آن که حق بدی آب و هوا و حق سختی کار بود، مقرر گردید که معادل ریالی 40 ساعت کار به دستمزد ماهیانه کارگران پرداخت شود. 

کارگران با توجه به محفوظ بودن حق ادامه طرح مطالبات فوق در روزهای آینده ، با این پیشنهاد موافقت کرده و خواهان تهیه صورتجلسه و امضاء آن شدند.

در نتیجه موارد توافق شده بصورت صورتجلسه تدوین و توسط مسئولین حاضر و نمایندگان کارگران امضاء و بعنوان سند مهر گردید.

کارگران با بدست آوردن این توافق به اعتصاب خود پایان دادند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

3 آبان 96

 


اتحادیه آزاد کارگران ایران تاریخ: 6/1/1398 تماس با ما: k.ekhraji@gmail.com
استفاده از اخبار و مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است www.ettehadeh.com