به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

حقوق کارگران روز مزد و پیمانکاری نیشکر هفت تپه پرداخت نشد

اتحادیه آزاد کارگران ایران: امروز بعد از ظهر بعد از کلی وعده و عید، کارفرما ی نیشکر هفت تپه حقوق کارگران روزمزد و پیمانکاری را پرداخت نکرد

بنا به گزارش‌ های رسیده به اتحادیه ازاد کارگران ایران، قائم مقام شرکت در اقدامی نفرت آور و تفرقه برانگیز از واریز حقوق کارگران روزمزد و پیمانی خودداری کرد

کارگران رسمی و قراردادی و روزمزد مجتمع نیشکر هفت تپه  چهار تا شش ماه حقوق معوقه از کارفرما طلبکار می باشند، یک هزار و دویست نفر از کارگران رسمی و بیش از هزار نفر از آنان روزمزد هستند، طلب کارگران رسمی مربوط به ماه های تیر، مرداد، شهریور و مهرماه میبا شد، کارگران روزمزد نیز به غیر از این چهار ماه، بابت ماه های بهمن و اسفند 94 نیز طلبکار هستند

عدم پرداخت حقوق کارگران به چنان حدی رسید که مغازه داران شهر شوش را نیز تحت تاتیر خود قرار داد  چنانکه پس از بستن مغازه تعدادی کثیری از کسبه مردم شوش در اعتراض به عدم واریز حقوق های معوقه کارگران طرح نیشکر هفت تپه در روز دوشنبه همین هفته و زمزمه اعتصاب بین کارگران هفت تپه در روز سه شنبه ، کارفرمای شرکت در صبح امروزچهارشنبه 3 آبان  در کانال تلگرامی هفت تپه جهت جلوگیری ازشروع  اعتصاب متحدانه پرسنل رسمی، روزمزد و پیمانکاری اعلام کرد که امروز حقوق های معوقه کلیه پرسنل به طور کامل پرداخت خواهد شد .

اما در ساعتی بعد در اقدامی تبعیض آمیز و تفرقه برانگیز پس از پرداخت حقوق پرسنل رسمی از واریز حقوق بیش از 1000 کارگر روزمزد و پیمانکاری خودداری کرد

اتحادیه آزاد کارگران ایران

3 آبان 96

 


اتحادیه آزاد کارگران ایران تاریخ: 6/1/1398 تماس با ما: k.ekhraji@gmail.com
استفاده از اخبار و مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است www.ettehadeh.com