به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

اقدام به خودکشی یکی از کارگران هفت تپه بهمراه فرزاندانش

اتحادیه آزاد کارگران ایران : یکی از کارگران شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه بنام بهروز نیکوفرد پس از اخراج توسط مدیریت شرکت آقای افشار و اصفی ،بعد از اعتصاب و اعتراض و بستن جاده توسط کارگران ، امروز 4/8/96 ساعت 8:30 صبح دو فررند پسر و دختر 10 تا 12 ساله خود را به شرکت آورده همراه با چاقو وبنزین، تهدید به کشتن خود و فرزندانش نمود

بهروز نیکوفر بهمراه فرزندانش بیرون از محوطه شرکت با ریختن بنزین به بدن خود قصد آتش زدن خودش داشت و وقتی وارد شرکت شد چاقورا به گلوی پسرش گذاشته بود و میگفت هرکی جلو بیاد پسرمو میکشم

اما کارگران وهمکارانش جلوی وی را گرفتند و مانع از اینکار شدند و با اومدن رئیس حراست آقای خنیفر وتماس با آقای افشار او را به همراه بچه هاش وارد اتاق مدیریت  کردند

وی که از سال 72 در این شرکت به صورت قراردادی کار میکرد بعد از اعتصاب و اعتراض کارگران بعلت ماهها نپرداختن دستمزد بوسیله مدیریت از کار خود اخراج شد

تا زمان انتشار این خبر بهروز نیکوفرد و فرزندانش و دو نفر از نمایندگان کارگران در دفتر مدیریت میباشند

اتحادیه آزاد کارگران ایران

4 آبان 96

 


اتحادیه آزاد کارگران ایران تاریخ: 6/1/1398 تماس با ما: k.ekhraji@gmail.com
استفاده از اخبار و مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است www.ettehadeh.com