به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

اعتراض رانندگان سرویس ایاب و ذهاب کارگران نیشکر هفت تپه 

اتحادیه آزاد کارگران ایران: ساعت سه بعد از ظهر روز شنبه 6 آبان  بیش از بیست مینی بوس حامل 400 کارگر نیشکر هفت تپه جهت اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان جلوی ورودی هفت تپه متوقف شدند

کارگران به علت بد مسیر بودن شرکت نیشکر و نبود وسیله نقلیه در آنجا به انتظار نشستند

طبق خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران این رانندگن هر کدام 10 الی بیست میلیون از شرکت نیشکر هفت تپه بابت حق و حقوق خود طلبکار میباشند

طی همین گزارش بعد از سی دقیقه ایستادگی رانندگان به همراه کارگران داخل مینی بوسها در گرمای طاقت فرسای محل ، از طرف مدیریت با آنان تماس گرفته شد

کارفرما به راندگان قول داده است بلافاصله پس از پرداخت مطالبات کارگران ، بخشی از طلب رانندگان را پرداخت نماید

اتحادیه آزاد کارگران ایران

6 آبان 96

 


اتحادیه آزاد کارگران ایران تاریخ: 6/1/1398 تماس با ما: k.ekhraji@gmail.com
استفاده از اخبار و مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است www.ettehadeh.com