به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

اعتراض کارگران بازنشسته  نیشکر هفت تپه 

اتحادیه آزاد کارگران ایران: امروزشنبه 6 آبان ساعت 8 صبح  بیش از 100 نفر از بازنشستگان اسفند 95به نمایندگی از طرف بیش 300 نفر از آنان که تا کنون مطالبات خود را دریافت نکرده اند در محوطه شرکت تجمع کردند

طبق خبرهای ارسالی به اتحادیه آزاد کارگران ایران ،کارفرمای شرکت بابت مطالبات این کارگران بازنشسته چک صادر نموده بود که در تاریخ آن وصول نگردید
به همین جهت امروز بازنشستگان عصبانی از عدم نقد شدن چک های دریافتی به شرکت مراجعه کردند
برطبق همین گزارش کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه امروز صبح میخواستند برق نیروگاههای شرکت  را قطع کنند که حراست  مانع انجام آن شد
ساعت 11صبح پس از چند ساعت حضور اعتراضی این کارگران در شرکت نیشکر هفت تپه ،بدلیل عدم حضور مدیران مربوطه به تجمع خود پایان دادند
لازم به ذکر است به دلیل بد مسیر بودن شرکت نیشکر هفت تپه و عدم وجود وسیله نقلیه عمومی، همه بازنشستگان معترض امکان حضور در این تجمع را نداشتند


اتحادیه آزاد کارگران ایران 
6 آبان 96

 


اتحادیه آزاد کارگران ایران تاریخ: 6/1/1398 تماس با ما: k.ekhraji@gmail.com
استفاده از اخبار و مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است www.ettehadeh.com