به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

 روز شمار مبارزاتی محمود صالحی فعال جنبش کارگری 

محمود صالحی، اهل، ساکن سقز و متولد ۱۳۴۳ می باشد. وی در سال ۵۹ بە اتهامی سیاسی دستگیر و بعد از مدتی کوتاه آزاد و مجددأ در سال ۶۱ دستگیر شد. ارتباطات محمود بە ویژە با کارگران به شیوه ای بود کە در ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر در سال ۶۲ طی فراخوانی توانست ۹۰ درصد کارگاه های خبازی را از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح تعطیل کند و فعالین کارگری با پخش شیرینی و صحبت با مردم، روز جهانی خود را جشن بگیرند. پس از این مراسم، محمود صالحی دستگیر و مدتی را در زندان گذراند و در سال ۶۴ یک بار دیگر در مهاباد دستگیر و زندانی شد. او مدت ۶ ماە از زندان خود را در زندان ارومیە گذراند. 

وی در سال ۶۵ پس از آزادی، بە شهر سقز برگشت و در این شهر بە فعالیت های کارگری خود ادامە داد. او در بهار همان سال دستگیر شد و تا بهمن سال ۶۷ در سقز زندانی شد. 
ایشان در اولین مجمع عمومی " انجمن صنفی خبازان سقز " در دهه 70 شرکت کرده و با وجود اینکه مراجع قانونی اجازه کاندیدا شدن در هیئت مدیره این نهاد را به او ندادند؛ اما نقش به سزایی در شکل گیری این انجمن که بعدها در بین کارگران به عنوان سندیکای خبازان شناخته شد را داشت. وی به فعالیت خود در سندیکای خبازان ادامە داد تا اینکە این بار ادارە اطلاعات تصمیم گرفت او را از کار اخراج کند. در چنین وضعیتی در حالی که حدود ۹ سال سابقە کار در یک خبازی را داشت، بدون پرداخت هیچ مزایایی اخراج گردید. 

محمود صالحی بار دیگر در سال ۷۸ به اتهام سیاسی دستگیر و حدود سه ماه را در بازداشت بودند و‌ همانند بارهای قبل، پس از آزادی باز بە فعالیت های کارگری خود پرداخت. 

 در سال ۷۹ مجددأ ایشان به 10 ماە حبس تعزیری محکوم گردید و در شهریور ماە سال ۷۹ بە زندان رفت.
 ۱۱ اردیبهشت سال ۸۰ کە تنها ۱۳ روز از آزادیش گذشتە بود باز هم از طرف ادارە اطلاعات در مراسم روز جهانی کارگر دستگیر و بە خارج از شهر انتقال دادە شد. کارگران و شرکت کنندەگان در مراسم روز جهانی کارگر بە دستگیری او اعتراض کردند و خواستار آزادی فوری او شدند، تا اینکە سرانجام پس از چند ساعت او را آزاد کردند. 

محمودصالحی، در سال ۸۳ با هیات نمایندەگان کنفدراسیون اتحادیەهای آزاد کارگری، بە سرپرستی خانم آنا بیوندی در تهران، ملاقات کرد و مشکلات واقعی کارگران ایران را برای او و هیات همراهش تعریف کرد. همچنین ایشان از اعضای کمیته برگزار کننده ی اول ماه مه سال۸۳ سقز بود که منجر به دستگیری او و جمع زیادی از کسانی شد که قصد شرکت در این مراسم را داشتند. بعدها همه ی دستگیر شدگان به مرور تبرئه شدند، اما محمود صالحی به یک سال زندان محکوم شد. 

 این فعال کارگری از اعضای هیئت موسس کمیته هماهنگی برای  ایجاد تشکل های کارگری بود که در سال ۸۴ اعلام موجودیت کرد. او چندین دوره عضو هیئت اجرایی این تشکل و بعدها کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری بود. 

ایشان بار دیگر در سال ۹۴ دستگیر گردید و پس از بازداشت و محاکمه به ۹ سال زندان محکوم شد که در دادگاه تجدیدنظر به یک سال تقلیل یافت.

 محمود صالحی هفته گذشته که برای انجام دیالیز در بیمارستان سقز حضور داشت با همان وضعیت وخیم جسمی بازداشت و برای گذراندن این محکومیت روانه زندان سقز گردید

 


اتحادیه آزاد کارگران ایران تاریخ: 6/1/1398 تماس با ما: k.ekhraji@gmail.com
استفاده از اخبار و مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است www.ettehadeh.com