به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

فراخوان تجمع از طرف بازنشستگان کیان تایر

اتحادیه آزاد کارگران ایران : بازنشستگان کیان تایر نتوانسته اند بعد از گذشت سالها ، سنوات خود را دریافت کنند
به گزارش رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بازنشستگان شرکت کیان تایر ،از سال 91 تاکنون نتوانسته اند سنوات خود را بطور کامل دریافت کنند و طی این سالها حق سنوات خود را بصورت اقساط،ماهیانه 500 هزارتومان دریافت کرده اند و این شکل پرداخت نیز مرتب و منظم نبوده و هر بار به دلایلی کارفرما چندین ماه ازپرداخت تعهدات خود سرباز زده است
به همین دلایل کارگران بازنشسته کیان تایر در روز چهارشنبه ۱۷/ ۸/ ۹۶ در مقابل وزارت صنایع دست به تجمع اعتراض خواهند زد
لازم به ذکر است کارگران کیان تایر سالهاست برای خواسته ها و مطالبات خود با کارفرمای شرکت در کشمکش هستند و بارها برای حقوق خود اعتصاب، تجمع و درگیری داشتند  واکنون این کشمش در دوران بازنشستگی آنان نیز ادامه دارد
طی خبرهای رسیده ،کارگران بازنشسته در هفته گذشته نیز در مقابل شرکت کیان تایرتجمع نمودند و تا کنون به تمامی مراجع قانونی (از جمله اداره کارو بخشداری، فرمانداری، تامین اجتماعی، نیروی انتظامی، دادسرای منطقه و ...)مراجعه کردند 
اما با هماهنگی این ادارات با کارفرمای مربوطه، هیچ گره ایی از مشکل کارگران بازنشسته تا کنون باز نشده است و‌انها را در راهروری پر پیچ و خم بورکراسی می چرخانند و از اصل موضوع یعنی تسویه کامل سنوات بازنشستگان شانه خالی می کنند و با سوئ استفاده از عدم پرداخت همین اقساط ماهیانه و به تبع تجمع بازنشستگان برای حق خود، از صندوق حمایت از صنایع وام های کلان اخاذی می کنند

کارگران متذکر شدند که اینگونه پرداخت سنواتشان (اگر بموقع و مرتب و ماهیانه پرداخت شود) برای تسویه کامل آن ،نیاز به طی سالهای زیادی میباشد
کارگران بازنشسته شرکت کیان تایر که چندین سال است از این اوضاع به ستوه آمدند و عدم پرداخت کامل حق سنواتشان بعد از سالها برایشان تحمل ناپذیر شده است، برای پیگیری حقوق و مطالبه خود قصد دارند در روز چهارشنبه ۱۷/ ۸/ ۹۶ در مقابل وزارت صنایع تجمع اعتراضی بزنند تا خواست و مطالبه خود را با فریاد رساتری به گوش مسئولین برسانند
اتحادیه آزاد کارگران ایران
15 آبان 96

 


اتحادیه آزاد کارگران ایران تاریخ: 6/1/1398 تماس با ما: k.ekhraji@gmail.com
استفاده از اخبار و مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است www.ettehadeh.com