به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

هشدار به کارگران، تشکلها  و سازمانهای کارگری در مورد جریان سازیهای مشکوک در جنبش کارگری

اخیرا کانالی تلگرامی با نام "اتحادیه کارگران ایران" براه افتاده است و اگر به حذف کلمه "آزاد" از نام بکار رفته توسط این کانال توجه نشود (معمولا در نگاه اول کسی نیز متوجه آن نمیشود) این شائبه ایجاد میگردد که این کانال تلگرامی مربوط به "اتحادیه آزاد کارگران ایران" است.
استفاده مزورانه از نام اتحادیه ما در حالی در دستور کار فعالین این کانال تلگرامی قرار گرفته است که آنان در بنرهای تبلیغاتی خود نام "شهابی" را نیز توام با نام مجعول "اتحادیه کارگران ایران" بکار می برند.

ما بکارگیری چنین سیاستی از سوی این کانال تلگرامی را یک اشتباه و یا اتفاق ساده ارزیابی نمیکنیم و بر این باوریم سرمایه داری حاکم بر ایران، توام با کاربست سیاست زندانی کردن  گسترده فعالین مستقل و سرشناس کارگری، در صدد است تا با براه انداختن جریانات رنگارنگ و متعدد در جنبش کارگری ایران ،  مرز تشکلها  و نهادهای مستقل و اصیل کارگری را با جریانات دست ساز، کم رنگ و مخدوش کرده و با جا انداختن آنها در درون جنبش کارگری ایران، دست به  لوث کردن امر تشکل یابی کارگری و تضعیف تشکلها و نهادهای مستقل کارگری موجود بزند.

 ما با جلب توجه تشکلها و سازمانهای مستقل کارگری به این مهم، بر ضرورت افشای جریان سازیهای مجعول و ضد کارگری در جنبش کارگری تاکید و بدینوسیله از همه کارگران عضو و مرتبط با اتحادیه در سراسر کشور میخواهیم با اطلاع رسانی در مورد کانال تلگرامی با نام مخدوش "اتحادیه کارگران ایران" و استفاده از عنوان و نام "شهابی" در این کانال، در ارتباطات خود با کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران به آرم و گزینه "آزاد" در نام اتحادیه توجه نمایند. 

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 16 آبانماه 1396

 

 k.ekhraji@gmail.com ایمیل اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 https://www.facebook.com/etehadye فیسبوک اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 
 http://www.etehadeh.com/ سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران 

https://telegram.me/ettehad   تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران
 
:http://instagram.com/_u/ettehad.azad            اینستاگرام 
@ette2017 ارتباط با  ادمین

نمونه پست این کانال

 


اتحادیه آزاد کارگران ایران تاریخ: 6/1/1398 تماس با ما: k.ekhraji@gmail.com
استفاده از اخبار و مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است www.ettehadeh.com